Badanie WDT cystern i sprzętu mps.Przygotowanie i przeprowadzanie badań dozorowych cystern i sprzętu mps.

Dowództwo 1 Brygady Logistycznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dowództwo 1 Brygady Logistycznej
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 261411640 , fax. 261411234
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dowództwo 1 Brygady Logistycznej
  ul. Powstańców Warszawy 2
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261411640, fax. 261411234
  REGON: 93171090000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: 1blog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Badanie WDT cystern i sprzętu mps.Przygotowanie i przeprowadzanie badań dozorowych cystern i sprzętu mps.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Badanie WDT cystern i sprzętu mps.Przygotowanie i przeprowadzanie badań dozorowych cystern i sprzętu mps.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71631000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną