Bezgotówkowy zakup paliw płynnych (tankowanie za pomocą kart elektronicznych) do pojazdów i sprzętu mechanicznego Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki
 • Telefon/fax: tel. 523 498 400
 • Data zamieszczenia: 2020-04-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
  ul. Glinki 86
  85-861 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 498 400
  REGON: 90585370000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowy zakup paliw płynnych (tankowanie za pomocą kart elektronicznych) do pojazdów i sprzętu mechanicznego Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa dostawa (tankowanie) paliwa (olej napędowy i benzyna bezołowiowa Pb 95) do samochodów służbowych i sprzętu mechanicznego Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej odbywać się będzie za pomocą kart wystawionych na poszczególne samochody i sprzęt silnikowy z przypisanymi numerami rejestracyjnymi w przypadku pojazdów. Ponadto: a) karta będzie zabezpieczona numerem PIN, b) dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji będzie wydanie dowodu wydania, zawierającego informacje o dacie, godzinie, miejscu, ilości i wartości zakupu paliwa wraz z podaniem numeru rejestracyjnego auta i stanu licznika pojazdu, c) Wykonawca powinien zapewnić blokadę karty po przesłaniu elektronicznie (bądź faxem) do siedziby Wykonawcy prośby o zablokowanie karty (Zamawiający dopuszcza możliwość samodzielnego blokowania kart poprzez indywidualnie dedykowaną stronę internetową). d) w przypadku zagubienia karty Wykonawca zapewni wydanie duplikatu karty, e) zapotrzebowanie na karty wynosi odpowiednio: 45 kart na pojazdy, 5 kart do tankowania sprzętu silnikowego oraz 2 karty na okaziciela, które Wykonawca w ramach wynagrodzenia przekaże Zamawiającemu (Zamawiający z tego tytułu nie poniesie dodatkowych kosztów). f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości kart w zależności od ilości posiadanych pojazdów i sprzętu mechanicznego, g) zakup paliw zostanie dokonany w oparciu o stacje paliw Wykonawcy. Rodzaj asortymentu, Szacowana ilość produktów do zakupu w czasie trwania umowy: 1. Olej napędowy spełniający wymagania PN-EN 590:2013-12 w ilości 93 000 litrów. 2. Benzyna bezołowiowa 95 spełniająca wymagania PN-EN 228:2013-04 w ilości 17 000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną