Budowa sygnalizacji świetlnej na DK 91 w m. Ostaszewo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Fordońska
 • Telefon/fax: tel. 523 234 500,32 , fax. 52 3234504, 3234574
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 6
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 234 500,32, fax. 52 3234504, 3234574
  REGON: 17511575000360
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sygnalizacji świetlnej na DK 91 w m. Ostaszewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sygnalizacji świetlnej w m. Ostaszewo w gminie Łysomice, powiat toruński. Zakres inwestycji obejmuje: - budowę nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK91 z drogą gminną (dz. nr 20) w m. Ostaszewo wraz z koordynacją powyższej sygnalizacji świetlnej z istniejącą na sąsiednim skrzyżowaniu dróg DK91 z DW499, - wgranie programu i zapewnienie monitoringu pracy sygnalizacji świetlnej, wraz z wykonaniem jednego ewentualnego przeprogramowania programu sygnalizacji świetlnej na polecenie Zamawiającego z uzasadnionych przyczyn, - budowę kanału technologicznego w ciągu DK91 pomiędzy projektowaną sygnalizacją, a istniejącą na skrzyżowaniu dróg DK91 z DW499 o długości ok. 682m. - wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233294-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną