Dostawę obiektywu długoogniskowego

Telewizja Polska S.A. - Oddział w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Telewizja Polska S.A. - Oddział w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska
 • Telefon/fax: tel. 523 757 500 , fax. 523 757 640
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Telewizja Polska S.A. - Oddział w Bydgoszczy
  ul. Kujawska 7
  85-031 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 757 500, fax. 523 757 640
  REGON: 10418973000960
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tvp.pl/bydgoszcz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę obiektywu długoogniskowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38651100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną