Dostawa 9 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-826 Bydgoszcz, Szpitalna
 • Telefon/fax: tel. +48523709124 , fax. +48523709125
 • Data zamieszczenia: 2020-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Szpitalna 19
  85-826 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48523709124, fax. +48523709125
  REGON: 09235474600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 9 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. demontaż i utylizacja posiadanych przez Zamawiającego monitorów i centrali monitorującej; 2. dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej aparatury: monitora kardiologicznego (w ilości 9 sztuk) oraz stacji centralnego monitorowania (1 sztuki) wyprodukowanej nie wczesniej niż w 2019 roku, pochodzącej z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej, nieobciążonej prawami osób trzecich oraz jej instalacja, uruchomienie oraz szkolenie personelu; oferowana aparatura medyczna musi spełniać wszystkie minimalne wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ; 3. montaż i skuteczne uruchomienie dostarczonej aparatury w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną