DOSTAWA AKCESORIÓW TOROWYCH I/LUB PODKŁADÓW DREWNIANYCH I/LUB KSZTAŁTOWNIKA KOLEJOWEGO 49E1F1

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska
 • Telefon/fax: tel. 523 249 449 , fax. 523 249 438
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 249 449, fax. 523 249 438
  REGON: 91605784000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA AKCESORIÓW TOROWYCH I/LUB PODKŁADÓW DREWNIANYCH I/LUB KSZTAŁTOWNIKA KOLEJOWEGO 49E1F1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 – Dostawa akcesoriów torowych Zadanie 2 – Dostawa podkładów drewnianych Podkłady wg normy PN-EN 13145+A1:2012 nasycone środkiem impregnującym - olejem kreozotowym, metodą zgodną z PN-EN 13991:2004 Zadanie 3 – Dostawa kształtownika kolejowego 49E1F1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34946100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną