Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-047 Bydgoszcz, ul. Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 523 224 840
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy
  ul. Chrobrego 14
  85-047 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 224 840
  REGON: 91603905000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobkibydgoskie.lo.pl, www.bip205.lo.pl.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich znajdujących się na terenie Bydgoszczy. Przedmiot zamówienia określa zał. nr 5 do SIWZ. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa: artykuły sypkie, przetwory, przyprawy, tłuszcze, artykuły mrożone, ryby, mięso i drób, nabiał, owoce i warzywa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną