Dostawa artykułów biurowych

Dowództwo 1 Brygady Logistycznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dowództwo 1 Brygady Logistycznej
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 261411640 , fax. 261411234
 • Data zamieszczenia: 2020-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dowództwo 1 Brygady Logistycznej
  ul. Powstańców Warszawy 2
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261411640, fax. 261411234
  REGON: 93171090000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/1blog

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Artykuły biurowe w 130 pozycjach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono na platformie zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/1blog
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną