Dostawa artykułów informatycznych, teletechnicznych oraz materiałów budowlanych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego
 • Telefon/fax: tel. 052 3655352, 3655521, 3655296 , fax. 523 655 752
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  ul. Ujejskiego 75
  85-168 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3655352, 3655521, 3655296, fax. 523 655 752
  REGON: 34051714500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biziel.umk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów informatycznych, teletechnicznych oraz materiałów budowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, materiałów z branży informatycznej, teletechnicznej oraz budowlanej w zakresie: Grupa 1. Akcesoria sieciowe Grupa 2. Listwa kablowa Grupa 3. Narzędzia ręczne dla informatyków Grupa 4. Akcesoria komputerowe Grupa 5. Akcesoria do drukarek Grupa 6. System ramkowy gniazd Grupa 7. Kondensatory Grupa 8. Przewody teletechniczne Grupa 9. Akcesoria radiowęzłowe Grupa 10. Narzędzia ręczne dla teletechników Grupa 11. Kontrola dostępu Grupa 12. Materiały instalacyjne Grupa 13. Akcesoria teletechniczne Grupa 14. Farby
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30237000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną