Dostawa chemii podłogowej, środków chemicznych, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości, drobnego asortymentu gospodarczego do utrzymania czystości, pokrowców foliowych na łóżka szpitalne oraz proszku do prania

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-796 Bydgoszcz, ul. dr Izabeli Romanowskiej
 • Telefon/fax: tel. (0-52)3743208 , fax. (0-52)3743301
 • Data zamieszczenia: 2020-04-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
  ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
  85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (0-52)3743208, fax. (0-52)3743301
  REGON: 12553630000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.co.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa chemii podłogowej, środków chemicznych, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości, drobnego asortymentu gospodarczego do utrzymania czystości, pokrowców foliowych na łóżka szpitalne oraz proszku do prania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa chemii podłogowej, środków chemicznych, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości, drobnego asortymentu gospodarczego do utrzymania czystości, pokrowców foliowych na łóżka szpitalne oraz proszku do prania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną