Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Opery NOVA w Bydgoszczy

OPERA NOVA w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: OPERA NOVA w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-070 Bydgoszcz, Marszałka Focha
 • Telefon/fax: tel. 523 251 532 , fax. 523 251 546
 • Data zamieszczenia: 2019-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OPERA NOVA w Bydgoszczy
  Marszałka Focha 5
  85-070 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 251 532, fax. 523 251 546
  REGON: 91282772000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opera.bydgoszcz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Opery NOVA w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2017 poz. 220 ze zm.) na potrzeby Opery Nova w Bydgoszczy. Dane szczegółowe odnośnie punktów poboru energii elektrycznej oraz mocy zamówionej podano w części szczegółowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną