Dostawa fabrycznie nowego ciągnika siodłowego dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki
 • Telefon/fax: tel. 523 498 400
 • Data zamieszczenia: 2020-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
  ul. Glinki 86
  85-861 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 498 400
  REGON: 90585370000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego ciągnika siodłowego dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego ciągnika siodłowego, rok produkcji 2020. Ciągnik siodłowy musi umożliwiać podłączenie naczepy specjalnej pożarniczej marki Bodex – typu „burto-firana” model KIS3K oraz innych typowych naczep o powyższych parametrach. Ciągnik siodłowy wykonany będzie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ SPT.2370.5.2020 - Minimalne wymagania dla ciągnika siodłowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144420-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną