Dostawa kołder, poduszek i kocy do internatów oraz kwater internatowych należących do zasobu AMW Oddział Regionalny Bydgoszcz.

Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 525257805, , fax. 52 525 78 25
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Bydgoszczy
  Gdańska 163a
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525257805, , fax. 52 525 78 25
  REGON: 01126394600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja Wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kołder, poduszek i kocy do internatów oraz kwater internatowych należących do zasobu AMW Oddział Regionalny Bydgoszcz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kołder, poduszek i kocy do internatów oraz kwater internatowych należących do zasobu AMW Oddział Regionalny Bydgoszcz. Część I – Dostawa 210 kompletów kołder i poduszek. Część II – Dostawa 110 kocy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39512400-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną