Dostawa materiałów promocyjnych dla Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy.

Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 525257805, , fax. 52 525 78 25
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Bydgoszczy
  Gdańska 163a
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525257805, , fax. 52 525 78 25
  REGON: 01126394600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych dla Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów promocyjnych dla Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy. Część I – Materiały promocyjne: długopisy z pamięcią 10GB, lampki USB do laptopa, powerbanki z różnymi końcówkami, powerbanki z lusterkiem. Część II – Materiały promocyjne: bańki mydlane, breloki w kształcie domu, zawieszki odblaskowe w kształcie domu. Część III – Materiały promocyjne: krówki reklamowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną