Dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych, prześcieradła papierowego, papieru czyszczącego

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-826 Bydgoszcz, Szpitalna
 • Telefon/fax: tel. +48523709124 , fax. +48523709125
 • Data zamieszczenia: 2020-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Szpitalna 19
  85-826 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48523709124, fax. +48523709125
  REGON: 09235474600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych, prześcieradła papierowego, papieru czyszczącego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych, prześcieradła papierowego, papieru czyszczącego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33761000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną