Dostawa photoboxów oraz transponderów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-862 Bydgoszcz, Ernsta Petersona
 • Telefon/fax: tel. 52 5222058, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.
  Ernsta Petersona 22
  85-862 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5222058, , fax. -
  REGON: 34037857700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa photoboxów oraz transponderów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż photoboxów oraz dostawa transponderów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34999100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną