Dostawa proszków gaśniczych

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, Podchorążych
 • Telefon/fax: tel. 261 413 876/261 414 285, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Podchorążych 33
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 413 876/261 414 285, , fax. -
  REGON: 09057078200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa proszków gaśniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa proszków gaśniczych wg poniższego zestawienia: Lp. Nazwa sprzętu Ilość j.m. 1 Proszek gaśniczy FUREX typu ABC (w opakowaniach 25kg) 8 000 kg 2 Proszek gaśniczy FAVORIT typu ABC (w opakowaniach 25kg) 9 000 kg 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Wymaganiach techniczno-użytkowych (WTU) – załącznik do SIWZ. 3. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty, a następnie do dostawy właściwe dokumenty zgodnie z zapisami zawartymi w Wymaganiach Techniczno – Użytkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24951220-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną