Dostawa sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich
 • Telefon/fax: tel. 525 255 320 , fax. 525 255 319
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Powstańców Wielkopolskich 7
  85-090 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 255 320, fax. 525 255 319
  REGON: 91362152000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. 2. Zamówienie obejmuje 9 zadań, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: 1) Zadanie nr 1 – Dostawa komputerów stacjonarnych klasy PC: a) Jednostka centralna (konfiguracja A) w ilości 15 sztuk; b) Jednostka centralna (konfiguracja B) w ilości 1 sztuka; c) Jednostka centralna (konfiguracja C) w ilości 2 sztuki ; 2) Zadanie nr 2 – Dostawa stanowiska badawczego w ilości 3 sztuki; 3) Zadanie nr 3 – Dostawa komputerów typu serwer w ilości 4 sztuki; 4) Zadanie nr 4 – Dostawa komputerów przenośnych typu laptop w ilości 1 sztuka; 5) Zadanie nr 5 – Dostawa czytnika dokumentów w ilości 1 sztuka; 6) Zadanie nr 6 – Dostawa monitorów ekranowych LCD; a) Monitor LCD, LED w ilości 15 sztuk; b) Monitor 75” LCD, EdgeLED w ilości 2 sztuki; c) Monitor LCD 29” LED , Anti-Glare w ilości 3 sztuki; d) Przełącznik KVM w ilości 2 sztuki; e) Monitor <49-50> LCD, LED w ilości 5 sztuk; 7) Zadanie nr 7 – Dostawa części i akcesoriów komputerowych w ilości 475 sztuk; 8) Zadanie nr 8 – Dostawa specjalistycznego oprogramowania (A) – różne pakiety oprogramowania w ilości 5 licencji; 9) Zadanie nr 9 – Dostawa specjalistycznego oprogramowania (B) – różne pakiety oprogramowania w ilości 11 licencji; 3. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną