Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-066 Bydgoszcz, Ks. Stanisława Konarskiego
 • Telefon/fax: tel. 52 36 69 353, , fax. 52 36 69 356
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
  Ks. Stanisława Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 36 69 353, , fax. 52 36 69 356
  REGON: 33155300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bydgoszcz.stat.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech Części: 1) Część 1: Zestawy komputerowe oraz notebooki 2) Część 2: Urządzenia wielofunkcyjne wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3) Część 3: Akcesoria komputerowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną