Dostawa urządzeń oświetlenia scenicznego oraz zestawu modułowego kraty trawersowej dla Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-071 Bydgoszcz, Al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 052 33 97 812 , fax. 052 33 97 820
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
  Al. Mickiewicza 2
  85-071 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 33 97 812, fax. 052 33 97 820
  REGON: 27902500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrpolski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń oświetlenia scenicznego oraz zestawu modułowego kraty trawersowej dla Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu. Zamówienie składa się z dwóch części: I. Dostawa urządzeń oświetlenia scenicznego wraz z komplementarnymi akcesoriami, o minimalnych parametrach określonych w załączniku do SIWZ pn. I. Opis przedmiotu zamówienia II. Dostawa zestawu modułowego kraty trawersowej, o minimalnych parametrach określonych w załączniku do SIWZ pn. II. Opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31500000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną