Dostawa wyposażenia warsztatu mechanika aparatów oddechowych wraz z urządzeniem do czyszczenia i impregnacji ubrań specjalnych dla CSLog w Grupie.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, Podchorążych
 • Telefon/fax: tel. 261 413 876/261 414 285, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Podchorążych 33
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 413 876/261 414 285, , fax. -
  REGON: 09057078200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia warsztatu mechanika aparatów oddechowych wraz z urządzeniem do czyszczenia i impregnacji ubrań specjalnych dla CSLog w Grupie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia warsztatu mechanika aparatów oddechowych wraz z urządzeniem do czyszczenia i impregnacji ubrań specjalnych dla CSLog w Grupie wg poniższego: a) Wyposażenia warsztatu mechanika aparatów oddechowych ukompletowanego w: - wysoko wydajną profesjonalną sprężarkę do napełniania butli aparatów oddechowych - urządzenie do weryfikacji technicznej aparatów oddechowych i masek do aparatów - kompletnego zestawu narzędzi i przyrządów do naprawy aparatów oddechowych - stojak do napełniania butli powietrznych aparatów oddechowych ze zbiornikiem do schładzania butli podczas napełniania b) Urządzenia do prania, dezynfekcji i impregnacji ubrań specjalnych strażaka 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Wymaganiach techniczno-użytkowych (WTU) – załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24951220-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną