Dostawy preparatów krwiopochodnych

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 523 262 100 , fax. 523 262 101
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
  ul. Chodkiewicza 44
  85-667 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 262 100, fax. 523 262 101
  REGON: 89894800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www:wsd.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy preparatów krwiopochodnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy preparatów krwiopochodnych - w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym- zał. nr 2 do SIWZ. Asortyment pogrupowany wg CPV w następujących pakietach: Pakiet nr 1 – IMMUNOGLOBULINY 10% WSKAZANE W LECZENIU CIDP (CPV: 33651520-9) Pakiet nr 2 – IMMUNOGLOBULINY 5% (CPV: 33651520-9) Pakiet nr 3 – ALBUMINY 20% (CPV: 33621400-3) Pakiet nr 4 – ANTYTROMBINA (CPV: 33621100-0)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651520-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną