Dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych jednorazowego użytku.

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 523 262 100 , fax. 523 262 101
 • Data zamieszczenia: 2019-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
  ul. Chodkiewicza 44
  85-667 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 262 100, fax. 523 262 101
  REGON: 89894800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www:wsd.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych jednorazowego użytku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych jednorazowego użytku, w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym - zał. nr 2 do SIWZ. Asortyment pogrupowany wg CPV w następujących pakietach: • Pakiet 1 – Rękawice diagnostyczne (CPV 33141420-0) • Pakiet 2 – Rękawice chirurgiczne (CPV 33141420-0) • Pakiet 3 – Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka (CPV 33141420-0) • Pakiet 4 – Rękawice chirurgiczne przeznaczone do przygotowania cytostatyków (CPV 33141420-0)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141420-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną