DOSTAWY WARZYW STRĄCZKOWYCH I ŚWIEŻYCH

Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-790 Bydgoszcz, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 523 467 090 , fax. 523 472 098
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie
  Rynek 8
  85-790 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 467 090, fax. 523 472 098
  REGON: 31961200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY WARZYW STRĄCZKOWYCH I ŚWIEŻYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Warunki klasyfikacyjne: Artykuły nie mogą wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia. Towar musi charakteryzować się dobrą jakością i walorami smakowymi, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Towar musi być świeży, czysty, suchy, nienadmarznięty. Część nr 1 – WARZYWA ŚWIEŻE BOTWINA – pęczki od 1 kg do 1,5 kg – 450 kg BURAKI CZERWONE – 3 000 kg CEBULA – 4 000 kg KALAFIOR – 500 kg KAPUSTA PEKIŃSKA – 400 kg KAPUSTA ŚWIEŻA BIAŁA – 2 500 kg KAPUSTA ŚWIEŻA CZERWONA – 900 kg MARCHEW ŚWIEŻA – 7 700 kg OGÓREK ŚWIEŻY – 300 kg PIETRUSZKA KORZEŃ – 700 kg POMIDOR ŚWIEŻY – 300 kg SELER KORZEŃ – 1 700 kg Część nr 2 – ZIEMNIAKI ZIEMNIAKI JADALNE WCZESNE, o średnicy poprzecznej min. 8 cm i podłużnej min. 10 cm, bulwy dojrzałe, niezzieleniałe, bez pustych miejsc w środku, jednoodmianowe – 25 000 kg Część nr 3 – WARZYWA STRĄCZKOWE FASOLA BIAŁA (suszona) – 2 900 kg GROCH (suszony) – 2 600 kg 2. Podane ilości artykułów są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy, z tym że wartość zakupionych artykułów nie przekroczy wartości umowy. Zamawiający oświadcza, że zmiany nie spowodują obniżenia wartości zamówienia o więcej niż 30% zaoferowanej kwoty. 3. Warunki szczegółowe dostaw: 1) Dostawy artykułów określonych w powyższej tabeli będą realizowane do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy – Fordonie. 2) Wykonawca dostarczać będzie artykuły określone w tabeli własnym transportem, na swój koszt. 3) Transport do siedziby Zamawiającego powinien być realizowany środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu żywności, zgodnie z wymogami sanitarnymi i systemem HACCP, w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości. 4) Dopuszczalne opakowania transportowe: – buraki, cebula, kalafior, kapusta, marchew, pietruszka, seler, ziemniaki: worki raszlowe od 10 kg do 30 kg, – ogórek, pomidor: skrzynie drewniane lub z tworzywa sztucznego od 5 kg do 20 kg, – fasola, groch: worki raszlowe od 10 kg do 30 kg. 5) Zamawiający przewiduje realizację zamówienia cyklicznie, z częstotliwością co 1 tydzień. 6) Realizacja dostaw odbywać się będzie w uzgodnionych terminach, w godzinach od 7:30 do 14:00. 7) Termin płatności: 30 dni, forma płatności: przelew.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną