Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Jasnej 39/4, Wojska Polskiego 31/18, Świętojańskiej 7/2 w Bydgoszczy

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 481 600, fax. 523 481 607
  REGON: 90458507000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.adm.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Jasnej 39/4, Wojska Polskiego 31/18, Świętojańskiej 7/2 w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych w Bydgoszczy przy ul. Jasnej 39/4, Wojska Polskiego 31/1 oraz Świętojańskiej 7/2. Zakres prac obejmuje odpowiednio roboty w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania: 4.1.1. zadanie nr 1 – modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Jasnej 39/4 w Bydgoszczy 4.1.2. zadanie nr 2 – modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 31/1 w Bydgoszczy 4.1.3. zadanie nr 3 – modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej 7/2 w Bydgoszczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną