Modernizacja lokali mieszkalnych (pustostanów) przy ul. Karpackiej 25/7, Grunwaldzkiej 36/4 i Noakowskiego 3/14 w Bydgoszczy

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 481 600, fax. 523 481 607
  REGON: 90458507000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.adm.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja lokali mieszkalnych (pustostanów) przy ul. Karpackiej 25/7, Grunwaldzkiej 36/4 i Noakowskiego 3/14 w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych w Bydgoszczy przy ul. Karpackiej 25/7, Grunwaldzkiej 36/4 i Noakowskiego 3/14. Zakres prac obejmuje odpowiednio roboty w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: * zadanie nr 1: - roboty budowlane dotyczące modernizacji lokalu mieszkalnego przy ul. Karpackiej 25/7 w Bydgoszczy * zadanie nr 2: - roboty budowlane dotyczące modernizacji lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 36/4 w Bydgoszczy * zadanie nr 3: - roboty budowlane dotyczące modernizacji lokalu mieszkalnego przy ul. Noakowskiego 3/14 w Bydgoszczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną