Na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-128 Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie
 • Telefon/fax: tel. 523 253 100 , fax. 523 228 122
 • Data zamieszczenia: 2019-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
  ul. Wały Jagiellońskie 2
  85-128 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 253 100, fax. 523 228 122
  REGON: 32145400000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32330000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną