na świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 523 262 100 , fax. 523 262 101
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
  ul. Chodkiewicza 44
  85-667 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 262 100, fax. 523 262 101
  REGON: 89894800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsd.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  na świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie usług transportu sanitarnego w celu przewozu osób na konsultacje, badania, do dalszego leczenia, odwozy do domu, ponadto transport krwi, materiałów biologicznych do badań oraz inne nie wymienione przewozy sanitarne, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Świadczenie usług transportowych zlecane będzie całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, wliczając w to soboty, niedziele i święta na wezwanie pod wskazany w umowie numer telefonu. Zamawiający wymaga, aby czas podstawienia pojazdu od momentu wezwania telefonicznego nie przekroczył 30 minut.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną