OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI I NAPRAWY INSTALACJI ORAZ URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Telefon/fax: tel. 261 411 361 , fax. 261 411 313
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 411 361, fax. 261 411 313
  REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI I NAPRAWY INSTALACJI ORAZ URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI I NAPRAWY INSTALACJI ORAZ URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części – III. Część I – Okresowe usługi przeglądu stanu technicznego, konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji przy ulicy Dwernickiego 1 bud. NR 2, RCI Bydgoszcz - System klimatyzacji precyzyjnej. Część II – Okresowe usługi przeglądu stanu technicznego, konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji przy ulicy Dwernickiego 1 bud. NR 2, RCI Bydgoszcz – System zasysający. Część III – Okresowe usługi przeglądu stanu technicznego, konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji przy ulicy Dwernickiego 1 bud. NR 2, RCI Bydgoszcz – System wentylacji, klimatyzacji oraz wycieku wody
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną