Opracowanie adaptacji dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania 11663 pn.: „Budowa strażnicy wojskowej straży pożarnej dla potrzeb WSP – JW 4392 na terenie kompleksu wojskowego w Nowym Glinniku”

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, Podchorążych
 • Telefon/fax: tel. 261 413 876/261 414 285, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Podchorążych 33
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 413 876/261 414 285, , fax. -
  REGON: 09057078200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzibydgoszcz.wp.ron.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie adaptacji dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania 11663 pn.: „Budowa strażnicy wojskowej straży pożarnej dla potrzeb WSP – JW 4392 na terenie kompleksu wojskowego w Nowym Glinniku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie adaptacji dokumentacji projektowej opracowanej dla zadania inwestycyjnego 11628 pn.: „Budowa strażnicy wojskowej straży pożarnej dla potrzeb 1 BLWL w Latkowie kompleks wojskowy” na potrzeby realizacji zadania 11663 pn.: „Budowa strażnicy wojskowej straży pożarnej dla potrzeb WSP – JW 4392 na terenie kompleksu wojskowego w Nowym Glinniku”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną