Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie robót rozbiórkowych budynków zarządzanych przez „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 481 600, fax. 523 481 607
  REGON: 90458507000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.adm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie robót rozbiórkowych budynków zarządzanych przez „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na 5 zadań (części) : Zadanie Nr 1: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) na rozbiórkę dwóch budynków biurowych przy ul. Sułkowskiego 5 w Bydgoszczy (dz. nr 3/4, obręb 170) oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją. Zadanie Nr 2: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) na rozbiórkę niepodpiwniczonego, dwukondygnacyjnego budynku gospodarczego przy ul. Młyńskiej 2 w Bydgoszczy (dz. nr 9/3, obręb 61) oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją. Projekt powinien uwzględniać również wzmocnienie zabudowy gospodarczej na granicy z sąsiednią działką prywatną nr 2/6 (na mapce nr 2/6;3). Zadanie Nr 3: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) na rozbiórkę budynku użytkowego przy ul. Gdańskiej 104 w Bydgoszczy (dz. nr 82/1, 82/2, obręb 125) oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją Zadanie Nr 4: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) na rozbiórkę budynku oficyny mieszkalnej przy ul. Kościuszki 18 w Bydgoszczy ( dz. nr 80/5, obręb 0126) oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją Zadanie Nr 5: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) na rozbiórkę pawilonów i straganów handlowych (ozn. identyfikatorami 106/2;1, 106/2;2, 106/2;4, 106/2;7, 106/2;8, 106/2;6, 106/2;16, 106/2;13, 106/2;23) przy ul. Teofila Magdzińskiego 13 w Bydgoszczy (dz. nr 106/2, 105/2 obręb 108) oraz uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją. Rozbiórka pawilonów do istniejącej powierzchni terenu bez likwidacji zasilania (tj. bez rozbiórki istniejącego zasilania znajdującego się poniżej powierzchni).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną