Prace remontowe i instalacyjne w budynku „F” przy ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-067 Bydgoszcz, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. +48525853698 , fax. +48525853692
 • Data zamieszczenia: 2020-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Jagiellońska 13-15
  85-067 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48525853698, fax. +48525853692
  REGON: 00000132400037
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cm.umk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowe i instalacyjne w budynku „F” przy ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Prace remontowe i instalacyjne w budynku „F” przy ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy” w tym: 1) część 1 – „Remont wejścia głównego do budynku „F” przy ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy” 2) część 2 - „Zmiana przeznaczenia pomieszczeń 9 i 10 oraz 32 i 33, a także wykonanie instalacji wod-kan na II piętrze w pom. dziekanatu wydziału farmaceutycznego znajdujących się w budynku F przy ul. Jagiellońskiej 15 w Bydgoszczy” 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 6 do SIWZ – Dokumentacja Techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną