Prace remontowo-budowlane w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 481 600, fax. 523 481 607
  REGON: 90458507000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.adm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowo-budowlane w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania: * zadanie nr 1: - roboty budowlane obejmujące wykonanie remontu pomieszczeń WC usytuowanych w suterenie w budynku frontowym siedziby Spółki ADM przy ul. Śniadeckich 1 w Bydgoszczy, w zakresie obejmujących roboty branży budowlanej, elektryczne i sanitarne * zadanie nr 2: - roboty budowlane obejmujące wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 61 w Bydgoszczy w zakresie obejmującym: a) roboty dekarsko-blacharskie (naprawa pokrycia dachu - doszczelnienie i naprawa tynków) b) wymianę drzwi balkonowych PCV z zachowaniem istniejącego podziału (wykucie z muru istniejących ościeżnic, wykonanie i montaż drzwi balkonowych PCV, roboty towarzyszące) * zadanie nr 3: - roboty budowlane obejmujące wykonanie remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Bydgoszcz położonych w Bydgoszczy przy ul. Piotra Skargi 7. * zadanie nr 4: - roboty budowlane obejmujące wymianę bramy stalowej – wjazdowej do budynku przy ul. Zbożowy Rynek 11 w Bydgoszczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną