Prace remontowo-budowlane w siedzibach Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 481 600, fax. 523 481 607
  REGON: 90458507000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.adm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowo-budowlane w siedzibach Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych w siedzibach Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania: * Zadanie nr 1: - wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę przewodów wentylacyjnych w budynku użytkowym przy ul. Paderewskiego 15 w Bydgoszczy, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i wydaną decyzją pozwolenia. * Zadanie nr 2 - wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę wiaty na terenie siedziby ADM przy ul. Modrzewiowej 23 w Bydgoszczy, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i wydaną decyzją pozwolenia. Zakres prac obejmuje w szczególności: roboty rozbiórkowe, wymianę dźwigarów, demontaż płyt eternitowych, wymianę pokrycia dachu na blachę trapezową, wymianę posadzki betonowej, uporządkowanie terenu po robotach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną