Przebudowa sieci sanitarnych oraz oczyszczalni ścieków z dostosowaniem do aktualnych potrzeb oraz wymagań zabezpieczenia przeciwpożarowego i socjalno – sanitarnego – zadanie 11814

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, Podchorążych
 • Telefon/fax: tel. 261 413 876/261 414 285, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Podchorążych 33
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 413 876/261 414 285, , fax. -
  REGON: 09057078200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sieci sanitarnych oraz oczyszczalni ścieków z dostosowaniem do aktualnych potrzeb oraz wymagań zabezpieczenia przeciwpożarowego i socjalno – sanitarnego – zadanie 11814
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przebudowa sieci sanitarnych oraz oczyszczalni ścieków z dostosowaniem do aktualnych potrzeb oraz wymagań zabezpieczenia przeciwpożarowego i socjalno – sanitarnego – zadanie 11814 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.: Wykonanie programu inwestycji; Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową i specyfikacją tech-niczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiające-go prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokonanie skutecznego zgło-szenia robót budowlanych jeśli decyzja o pozwoleniu nie jest wymagana);
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną