Przedłużenie serwisu gwarancyjnego i licencji dla urządzenia bezpieczeństwa sieciowego Palo Alto PA-820 oraz przedłużenie licencji dla oprogramowania zabezpieczającego stacje końcowe Palo Alto TRAPS EndPoint

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-064 Bydgoszcz, Chodkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 523 419 100 , fax. 523 608 206
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Chodkiewicza 30
  85-064 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 419 100, fax. 523 608 206
  REGON: 34005769500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedłużenie serwisu gwarancyjnego i licencji dla urządzenia bezpieczeństwa sieciowego Palo Alto PA-820 oraz przedłużenie licencji dla oprogramowania zabezpieczającego stacje końcowe Palo Alto TRAPS EndPoint
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedłużenie o 365 dni kalendarzowych serwisu gwarancyjnego i licencji dla urządzenia bezpieczeństwa sieciowego Palo Alto PA-820. Przedłużenie dotyczy następujących licencji: Threat Prevention PAN-DB URL Filtering Premium Partner Support WildFire License Data wygasania wszystkich bieżących licencji to 21 lutego 2020 roku. Przedłużenie o 365 dni kalendarzowych licencji dla oprogramowania zabezpieczającego stacje końcowe Palo Alto TRAPS EndPoint. Przedłużenie dotyczy następujących licencji: Traps, Premium Partner Support (200 licencji) Data wygasania wszystkich bieżących licencji to 19 stycznia 2020 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72260000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną