Przedłużenie wsparcia technicznego, gwarancji producenta na sprzęt i oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych UKW w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-064 Bydgoszcz, Chodkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 523 419 100 , fax. 523 608 206
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Chodkiewicza 30
  85-064 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 419 100, fax. 523 608 206
  REGON: 34005769500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedłużenie wsparcia technicznego, gwarancji producenta na sprzęt i oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych UKW w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przedłużenia wsparcia technicznego, gwarancji producenta na sprzęt i oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych UKW w Bydgoszczy, szczegółowo określona w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy)oraz w warunkach projektu Umowy przedstawionego w Rozdziale 3 SIWZ. Przedmiotem zamówienia obejmuje: dla części 1 1. Przedłużenie o 365 dni kalendarzowych wsparcia technicznego (wraz z gwarancją) wraz z serwisem producenta typu Bronze Support Plan (5x9xNBD CRU) na posiadane urządzenie Quantum Scalar i40 Library (Serial Number D0H0032803). 2. Szczegółowe zasady świadczenia usługi zostały określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. dla części nr 2 1. Przedłużenie o 365 dni kalendarzowych wsparcia technicznego (wraz z gwarancją) wraz z serwisem partnera na posiadany przełącznik sieciowy Cisco C6840-X-LE-40G wraz z podzespołami. 2. Szczegółowe zasady świadczenia usługi zostały określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. dla części nr 3 1. Przedłużenie o 365 dni kalendarzowych wsparcia technicznego (wraz z gwarancją) wraz z serwisem partnera na posiadane urządzenia Cisco UCS. 2. Szczegółowe zasady świadczenia usługi zostały określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. dla części nr 4 1. Usługa wsparcia technicznego i subskrypcji dla środowiska wirtualizacyjnego Vmware na jeden rok: 1))Basic Support Coverage Academic Vmware vSphere 6.5/6.7/7 Enterprise Plus for 1 processor (numer kontraktu: 42416759 - 28 sztuk (CPU),łącznie 28 sztuk (CPU); 2) Basic Support Coverage Academic Vmware vCenter Server 6.5/6.7/7 Standard for vSphere 6.5/6.7 (numer kontraktu: 42416759 - 2 sztuki, łącznie 2 sztuki vCenter Server); 2. Szczegółowe zasady świadczenia usługi zostały określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72611000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną