„Przygotowanie autorskiego pakietu przedmiotów akademickich na potrzeby platformy e-learningowej tworzonej w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022 - Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-008 Bydgoszcz, Słowackiego
 • Telefon/fax: tel. 52 321 23 50, , fax. 52 321 23 50
 • Data zamieszczenia: 2020-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
  Słowackiego 7
  85-008 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 321 23 50, , fax. 52 321 23 50
  REGON: 00084239000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.amuz.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przygotowanie autorskiego pakietu przedmiotów akademickich na potrzeby platformy e-learningowej tworzonej w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022 - Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Przygotowanie autorskiego pakietu przedmiotów akademickich na potrzeby platformy e-learningowej tworzonej w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022 - Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, pożądani na rynku pracy absolwenci dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego . opracowanie kursu (30-godzinnego) w języku polskim opracowanie kursu (15-godzinnego) w języku polskim opracowanie kursu (30-godzinnego) w języku angielskim opracowanie kursu (15-godzinnego) w języku angielskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80420000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną