Remont Śluzy Krzyż

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-071 Bydgoszcz, Adama Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (52) 33 91 100 , fax. +48 (52) 33 91 200
 • Data zamieszczenia: 2020-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
  Adama Mickiewicza 15
  85-071 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 (52) 33 91 100, fax. +48 (52) 33 91 200
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodypolskie.bip.gov.pl/; https://bydgoszcz.wody.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Śluzy Krzyż
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Remont Śluzy Krzyż”, lokalizacja śluzy w km 176+200 biegu rzeki Noteci, miejscowość Krzyż Wielkopolski działki nr ewidencyjny 1117/4 i 1118 obręb 0001 Miasto Krzyż, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie. Przedmiotem zamówienia są prace związane z wykonaniem remontu zabytkowej śluzy żeglugowej, będącej elementem stopnia wodnego Krzyż, zlokalizowanej w km 176+200 rzeki Noteci w miejscowości Krzyż Wielkopolski, powiat czarnkowsko-trzcianeckim, województwo wielkopolskie. Śluza położona jest w osi północnego kanału rzeki Noteci i składa się z jednej komory oraz głowy górnej i dolnej. Ściany komory śluzy wykonane zostały jako żelbetowe, pionowe, licowane cegłą klinkierową. W głowie górnej i dolnej znajdują się wrota dwuskrzydłowe o konstrukcji stalowej, otwierane i zamykane ręcznie. Napełnianie i opróżnianie komory również odbywa się ręcznie przy pomocy kanałów obiegowych znajdujących się w konstrukcji głów śluzy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną