Remont malarski segmentów mieszkalnych i pomieszczeń wspólnych VII i VIII piętra w Domu Studenta nr 1 ul. Al. Profesora Sylwestra Kaliskiego 12

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-796 Bydgoszcz, al. prof. S. Kaliskiego
 • Telefon/fax: tel. 52 374 92 61 , fax. 52 374 93 27
 • Data zamieszczenia: 2020-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  al. prof. S. Kaliskiego 7
  85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 374 92 61, fax. 52 374 93 27
  REGON: 00000168900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont malarski segmentów mieszkalnych i pomieszczeń wspólnych VII i VIII piętra w Domu Studenta nr 1 ul. Al. Profesora Sylwestra Kaliskiego 12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie segmentów mieszkalnych VII i VIII piętra obejmującym swym zakresem wymianę uszkodzonych skrzydeł stolarki drzwi wewnętrznych, wymianę opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne, wykonanie wypraw wyrównawczych gładzi gipsowych z kompleksowym malowaniem pomieszczeń. Ponadto zakres zadania przetargowego obejmuje remont malarski korytarzy kondygnacji, wymianę uszkodzonych przyborów instalacji wodno – kanalizacyjnej. Szczegółowy zakres robót określaj załącznik nr 10 do SIWZ. Miejsce robót: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Domy Studenta Fordon Al. prof. S. Kaliskiego 12 85-796 Bydgoszcz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45442180-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną