Remont okresowy w budynkach O/ZUS Bydgoszcz przy ul. M. Konopnickiej 18a (bud. B), I/ZUS Tuchola przy ul. Dworcowej 8 oraz I/ZUS Żnin przy ul. 700-lecia 37.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-224 Bydgoszcz, ul. Świętej Trójcy
 • Telefon/fax: tel. 523 418 308
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
  ul. Świętej Trójcy 33
  85-224 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 418 308
  REGON: 17756000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont okresowy w budynkach O/ZUS Bydgoszcz przy ul. M. Konopnickiej 18a (bud. B), I/ZUS Tuchola przy ul. Dworcowej 8 oraz I/ZUS Żnin przy ul. 700-lecia 37.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na 3 części: Część I zamówienia Remont sanitariatów w budynku Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. M. Konopnickiej 18a (budynek B) – piętro I i parter. Zakres robót: Branża budowlana: wykucie z muru ościeżnic stalowych, rozbiórka ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, skucie okładziny ściennej z płytek oraz posadzki z płytek na zaprawie cementowej, rozbiórka istniejących sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, wywiezienie gruzu wraz z utylizacją, uzupełnienie ścianek z cegieł grubości ¼ cegły lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, uzupełnienie i wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, słupach i ościeżach, wykonanie sufitu podwieszonego jednowarstwowego na ruszcie metalowym, położenie gładzi gipsowej dwuwarstwowej na sufitach, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, wykonanie posadzek jednobarwnych z płytek na zaprawie klejowej, montaż ścianek łazienkowych z laminatu HPL z drzwiami, montaż regulowanych ościeżnic drewnianych, montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych z samozamykaczem oraz skrzydeł drzwiowych do ścianek z HPL, montaż blatów mineralno-akrylowych na płycie OSB, montaż poręczy stałej łukowej dla osób niepełnosprawnych oraz lustra z fazą, montaż umywalki wpuszczanej oraz umywalki dla osób niepełnosprawnych, montaż wc kompaktu stojącego z deską antybakteryjną oraz wc dla osoby niepełnosprawnej, montaż pisuaru. Branża sanitarna: demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, rurociągu z PVC oraz rury wywiewnej blaszanej, wstawienie trójnika z tworzywa sztucznego, montaż rury wielowarstwowej, płukanie oraz próbę szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, wykonanie jednowarstwowych izolacji rurociągów, montaż zaworów odcinających instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, montaż tulei ochronnych przy przejściu przez przegrody budowlane, montaż rurociągów kanalizacyjnych o połączeniach wciskowych, montaż rur wywiewnych z PVC o połączeniu wciskowym, wykucie bruzd pionowych i poziomych, komplet badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody, demontaż baterii umywalkowej, pisuaru, umywalki oraz ustępu z miską fajansową, demontaż zaworu przelotowego, montaż zaworów czerpalnych ze złączką do węża, zwrotnych antyskażeniowych, odcinających do WC, odcinających z filtrem (przed bateriami), montaż baterii umywalkowych stojących, montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o połączeniach wciskowych, montaż wpustów ściekowych z tworzywa sztucznego, montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, ocynkowanej oraz przewodów elastycznych izolowanych, montaż wentylatorów łazienkowych, montaż akcesoriów łazienkowych. Branża elektryczna: mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie oraz wykucie bruzd dla przewodów podtynkowych w betonie, zaprawianie bruzd, przygotowanie podłoża do mocowania opraw, przykręcenie do gotowego podłoża aparatów, montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych oraz puszek bakelitowych, podłączenie silników w obudowie normalnej kablami 2-żyłowymi aluminiowymi, montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z podłączeniem, wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych. Część II zamówienia Wymiana wykładzin wraz z malowaniem pomieszczeń w budynku I/ZUS w Tucholi przy ul. Dworcowej 8. Zakres robót: zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, demontaż listew przyściennych drewnianych i pcv, skucie luźnej i skruszałej posadzki cementowej, uzupełnienie posadzki cementowej – warstwą szybkoschnącą, warstwy wyrównujące samopoziomujące, szybkoschnące pod wykładziny, ułożenie nowej wykładziny homogenicznej wraz z cokolikami wywiniętymi na ścianę - posadzki z wykładziny homogenicznej pcv tarkett, kauczukowa elastyczna posiadająca zwiększoną odporność na ścieranie oraz właściwości antypoślizgowe, a także możliwość łatwej regeneracji powierzchni, obróbka wykończeń silikonem, kolor ustalony z Inwestorem w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę próbki kolorystki wykładzin (minimum 10 próbek kolorystycznych) – po wyborze Wykonawcy, zgrzewanie wykładzin rulonowych pcv, wymiana listew progowych, wywiezienie gruzu wraz z utylizacją, przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania łącznie z poszpachlowaniem nierówności ścian, malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych – sufity, malowanie dwukrotne farbami szorowalnymi w kolorze jasnym ścian oraz ścian z okładziną z fizeliny (kolor wybrany po wyborze Wykonawcy z palety barw udostępnionej przez Wykonawcę), tapetowanie wraz z reperacją ścian, zabezpieczenie folią techniczną, dwukrotne malowanie farbą olejną z oczyszczeniem podłoża rur instalacyjnych. Część III zamówienia Wymiana wykładziny pcv na płytki gresowe wraz z malowaniem w pomieszczeniach nr 02 i 04 w piwnicy budynku I/ZUS w Żninie przy ul. 700-lecia 37. Zakres robót: zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, skucie luźnej i skruszałej posadzki cementowej, uzupełnienie posadzki cementowej – warstwą szybkoschnącą, przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek, ułożenie posadzki z płytek gresowych o dużej wytrzymałości, wykonanie cokolików z płytek gresowych o dużej wytrzymałości, kolor ustalony z Inwestorem w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę próbki kolorystki płytek gresowych (minimum 10 próbek kolorystycznych) – po wyborze Wykonawcy, montaż listew progowych mosiężnych, wywiezienie gruzu wraz z utylizacją, przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania łącznie z poszpachlowaniem nierówności ścian i sufitów, gruntowanie podłoży pionowych, malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi w kolorze białym starych tynków wewnętrznych – sufity, malowanie dwukrotne farbami szorowalnymi w kolorze jasnym ścian (kolor wybrany po wyborze Wykonawcy z palety barw udostępnionej przez Wykonawcę), zabezpieczenie folią techniczną, demontaż i ponowny montaż regałów jezdnych i stacjonarnego, wymiana szyn jezdnych pod regały.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną