Remont placu zabaw zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół i Placówek nr 1

Zespół Szkół i Placówek Nr 1 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół i Placówek Nr 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-323 Bydgoszcz, ul. Stawowa
 • Telefon/fax: tel. 52 373 25 15 , fax. 52 348 68 68
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół i Placówek Nr 1
  ul. Stawowa 53
  85-323 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 373 25 15, fax. 52 348 68 68
  REGON: 34048039900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zsip1.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont placu zabaw zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół i Placówek nr 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu robót polegających na remoncie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Stawowej 53 w Bydgoszczy zgodnie z Programem Funkcjonalno — Użytkowym. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno- użytkowym oraz we wzorze umowy, które stanowią załączniki do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną