Remont pomieszczeń sanitarnych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-224 Bydgoszcz, ul. Świętej Trójcy
 • Telefon/fax: tel. 0-52 37 68 220, , fax. 0-52 37 68 223
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
  ul. Świętej Trójcy 35
  85-224 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 37 68 220, , fax. 0-52 37 68 223
  REGON: 90208727000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bydgoszcz.rio.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń sanitarnych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Realizacja zamówienia obejmuje w szczególności: 1) demontaż stolarki drzwiowej; 2) rozbiórkę ścianek działowych; 3) demontaż starych sanitariatów, umywalek, pisuarów, baterii i pryszniców; 4) demontaż wpustów kanalizacyjnych; 5) demontaż podgrzewaczy; 6) skucie starej glazury ze ścian i podłóg; 7) wyrównanie uskoków i nierówności w ścianach; 8) przerobienie instalacji elektrycznej; 9) demontaż sufitów i oświetlenia oraz wentylacji; 10) demontaż grzejników; 11) przerobienie instalacji c.o.; 12) przerobienie instalacji wod.-kan.; 13) wykonanie zabudów z płyt k k-g; 14) wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych; 15) montaż nowych sanitariatów, umywalek, szafek, podgrzewaczy; 16) montaż systemów ścianek i drzwi giszetowych, wpustów kanalizacyjnych podłogowych; 17) montaż sufitów podwieszanych w zabudowie systemowej wraz z oświetleniem i wentylacją; 18) dostosowanie nowej instalacji elektrycznej do nowego układu aranżacyjnego pomieszczeń; 19) pomalowanie ścian łukowych tynkiem dekoracyjnym; 20) mocowanie osprzętu, dozowników mydła, podajników papieru; 21) montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych; 22) wywóz i utylizacja odpadów; 23) dostawa niezbędnego wyposażenia; 24) wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną