Roboty budowlane w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 481 600, fax. 523 481 607
  REGON: 90458507000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.adm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: 1. zadanie nr 1: - roboty budowlane obejmujące wykonanie ogrodzenia placu zabaw w obrębie nieruchomości przy ul. Bora – Komorowskiego 12A, ul. Bora – Komorowskiego 12B ( od strony parkingu), ul. Bora – Komorowskiego 12B w Bydgoszczy ( między budynkiem Bora – Komorowskiego 12A, a Bora – Komorowskiego 12B) oraz w obrębie nieruchomości przy ul. Janosika 4 w Bydgoszczy, zgodnie z zakresem zawartym w przedmiarze robót. 2. zadanie nr 2: - roboty budowlane obejmujące wykonanie robót ogólnobudowlanych portali w zakresie naprawy elewacji zewnętrznej wraz z jej malowaniem oraz pracami brukarskimi przy wejściu do portali w budynku mieszkalnym przy ul. Janosika 4 w Bydgoszczy, zgodnie z zakresem zawartym w przedmiarze robót. 3. zadanie nr 3: - roboty budowlane obejmujące wykonanie izolacji ścian (od wewnątrz) w lokalu mieszkalnym przy ul. Bora-Komorowskiego 6/65 w B
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną