Serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych (napędy drzwi automatycznych i bram podnoszonych oraz serwis gaśnic i hydrantów)

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 523 262 100 , fax. 523 262 101
 • Data zamieszczenia: 2020-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
  ul. Chodkiewicza 44
  85-667 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 262 100, fax. 523 262 101
  REGON: 89894800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsd.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych (napędy drzwi automatycznych i bram podnoszonych oraz serwis gaśnic i hydrantów)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń i instalacji technicznych w zakresie: Część nr 1 – Gaśnice i hydranty, Część nr 2 – Napędy drzwi automatycznych i bram podnoszonych, Szczegółowy zakres i sposób wykonywania usługi: 1 – GAŚNICE I HYDRANTY - Sprawdzić czy jest dostateczna ilość czynnika gaśniczego – dwutlenek węgla - Sprawdzenie gaśnic proszkowych - Sprawdzenie hydrantów wewnętrznych – oczyszczenie i konserwacja - Sprawdzenie węży w hydrantach - Wykonanie próby ciśnieniowej gaśnic próba ciśnieniowa hydrantów wewnętrznych - Wykonanie próby ciśnieniowej gaśnic próba ciśnieniowa hydrantów zewnętrznych 2 – NAPĘDY DRZWI AUTOMATYCZNYCH I BRAM PODNOSZONYCH - Sprawdzenie i konserwacja segmentów bram podnoszonych – stan połączeń przegubowych - Sprawdzenie stanu mocowania i łożyskowania rolek – w razie potrzeby wymiana - Sprawdzenie poprawności działania zamków ryglujących - Sprawdzenie stanu zużycia uszczelek – w razie potrzeby wymiana - Sprawdzenie wału napędowego - Zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyn – sprawdzić stan techniczny – wymiana sprężyny - Kontrola i konserwacja bębnów – osadzenie klinów, dokręcenie śrub blokujących - Sprawdzenie stanu technicznego lin i kółek pośrednich – w razie konieczności wymiana - Sprawdzenie zamocowania napędu – regulacja wyłączników krańcowych - Ocena stanu przewodów i połączeń elektrycznych - Sprawdzenie mechanizmu awaryjnego zaryglowania - Sprawdzenie poprawnego działania mikrowyłączników - Sprawdzenie poprawności działania fotokomórek - Sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji świetlnej - Sprawdzenie napędów drzwi - Sprawdzenie rolek w napędzie drzwi – w razie zużycia wymiana - Sprawdzenie pasków napędowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną