Serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych (napędy drzwi automatycznych i bram podnoszonych)

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 523 262 100 , fax. 523 262 101
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
  ul. Chodkiewicza 44
  85-667 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 262 100, fax. 523 262 101
  REGON: 89894800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsd.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych (napędy drzwi automatycznych i bram podnoszonych)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń i instalacji technicznych w zakresie: Napędy drzwi automatycznych i bram podnoszonych, Szczegółowy zakres i sposób wykonywania usługi: NAPĘDY DRZWI AUTOMATYCZNYCH I BRAM PODNOSZONYCH  Sprawdzenie i konserwacja segmentów bram podnoszonych – stan połączeń przegubowych,  Sprawdzenie stanu mocowania i łożyskowania rolek – w razie potrzeby wymiana,  Sprawdzenie poprawności działania zamków ryglujących,  Sprawdzenie stanu zużycia uszczelek – w razie potrzeby wymiana,  Sprawdzenie wału napędowego,  Zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyn – sprawdzić stan techniczny – wymiana sprężyny,  Kontrola i konserwacja bębnów – osadzenie klinów, dokręcenie śrub blokujących,  Sprawdzenie stanu technicznego lin i kółek pośrednich – w razie konieczności wymiana,  Sprawdzenie zamocowania napędu – regulacja wyłączników krańcowych,  Ocena stanu przewodów i połączeń elektrycznych,  Sprawdzenie mechanizmu awaryjnego zaryglowania,  Sprawdzenie poprawnego działania mikrowyłączników,  Sprawdzenie poprawności działania fotokomórek,  Sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji świetlnej,  Sprawdzenie napędów drzwi,  Sprawdzenie rolek w napędzie drzwi – w razie zużycia wymiana,  Sprawdzenie pasków napędowych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną