Sprzątanie pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy oraz Oddziałach OIP w Toruniu, Włocławku i Grudziądzu

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-012 Bydgoszcz, pl. Piastowski
 • Telefon/fax: tel. 52 320 24 00 , fax. 52 321-42-40
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
  pl. Piastowski
  85-012 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 320 24 00, fax. 52 321-42-40
  REGON: 87034000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ nadzoru nad warunkami pracy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy oraz Oddziałach OIP w Toruniu, Włocławku i Grudziądzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy oraz jego Oddziałach w Toruniu, Włocławku i Grudziądzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4a,b,c i d do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną