Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im.L.Braille’a w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im.L.Braille’a w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-008 Bydgoszcz, Krasińskiego
 • Telefon/fax: tel. 0-52 3221787, 3227625, , fax. 0-52 3221787
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im.L.Braille’a w Bydgoszczy
  Krasińskiego 10
  85-008 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 3221787, 3227625, , fax. 0-52 3221787
  REGON: 19808300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.braille.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy dziewięciu części z dostawą do siedziby Zamawiającego: Część I: Produkty żywnościowe sypkie i przetwory. Część II: Mięso zwierząt rzeźnych oraz wędlin Część III: Pieczywo i wyroby cukiernicze Część IV: Drób i wyroby drobiarskie Część V: Ryby i przetwory rybne Część VI: Jaja świeże Część VII: Mrożonki warzywne i owocowe Część VIII: Mleko i nabiał Część IX: Warzywa i owoce świeże
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną