Świadczenie usług nagłośnienia wydarzeń artystycznych organizowanych przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.

Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-080 Bydgoszcz, ul. A. Szwalbego
 • Telefon/fax: tel. 523 212 343 , fax. 523 210 752
 • Data zamieszczenia: 2019-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego
  ul. A. Szwalbego 6
  85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 212 343, fax. 523 210 752
  REGON: 27907700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług nagłośnienia wydarzeń artystycznych organizowanych przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług nagłośnienia wydarzeń artystycznych organizowanych przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy i poprzedzających je prób, w tym zapewnienie niezbędnego sprzętu i jego kompleksowa obsługa. 2. Szczegółowy opis zapotrzebowania na daną usługę nagłośnienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92370000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną