Usługa konserwacji, naprawy bieżące, przeglądy techniczne i utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej dźwigów osobowo-towarowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego
 • Telefon/fax: tel. 052 3655352, 3655521, 3655296 , fax. 523 655 752
 • Data zamieszczenia: 2019-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  ul. Ujejskiego 75
  85-168 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3655352, 3655521, 3655296, fax. 523 655 752
  REGON: 34051714500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biziel.umk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa konserwacji, naprawy bieżące, przeglądy techniczne i utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej dźwigów osobowo-towarowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji, naprawach bieżących, przeglądach technicznych i utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej dźwigów osobowo-towarowych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy w okresie 24 miesięcy w zakresie niżej wymienionych grup: Grupa 1 – dźwigi osobowe i towarowe Grupa 2 – dźwig osobowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50531400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną